Documentatie

Schoolplan

Het schoolplan beschrijft het beleid en de ambities van onze school voor de periode 2023-2027.

Schoolplan

Schoolondersteuningsplan

In het zogeheten schoolondersteuningsplan is te lezen hoe wij de leerlingenzorg hebben geregeld. De zorg is in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website staat, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Schoolgids

Informatiegids

Beleid toelating/verwijdering

In dit document lichten we ons beleid toe rondom aanname en weigering/schorsing en verwijdering van leerlingen. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die gelden binnen het SKBG-verband.

Protocol Toelating en Plaatsing