Documentatie

Hieronder vind je diverse documenten met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website staat, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download de schoolgids

Download de informatiegids

Schoolondersteuningsplan

In het zogeheten schoolondersteuningsplan is te lezen hoe wij de leerlingenzorg hebben geregeld. De zorg is in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

Beleid toelating/verwijdering

In dit document lichten we ons beleid toe rondom aanname en weigering/schorsing en verwijdering van leerlingen. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die gelden binnen het SKBG-verband.

Protocol Toelating en Plaatsing

Overige protocollen

Protocol Medisch Handelen

Protocol Social Media

gogoanime