Missie en visie

School met PIT!

Basisschool Martinus Twello is een school waar PIT in zit. Pit staat voor Plezier, Inzet en Talentontwikkeling. Dit zijn onze kernwaarden. Naast het hebben van kennis wordt kennis toepassen steeds belangrijker. Hiervoor zijn meerdere talenten nodig en daarop speelt het onderwijs op Basisschool Martinus Twello in. Wij kijken niet alleen naar het maximaal haalbare niveau op het cognitieve vlak, ook het creatieve en sociaal emotionele vlak krijgen veel aandacht. Kinderen worden uitgedaagd tot het leren van en met elkaar. Ook leren zij kritisch en creatief te denken, eigen keuzes te maken en problemen op te lossen.

Homepage

Leren begint met plezier

Leren begint bij plezier hebben in wat je doet. Op Basisschool Martinus Twello hechten wij veel waarde aan het creëren van een veilig en uitdagend schoolklimaat, waarin iedere leerling zichzelf mag zijn en met zelfvertrouwen kan werken aan de diverse leeractiviteiten. We creëren situaties waarbij kinderen samen leren, maar we doen tegelijkertijd een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen. Van groep 1 t/m 8 is er daarom aandacht voor het werken met coöperatieve werkvormen en worden kinderen gestimuleerd zelfstandig te werken aan opdrachten.

Communicatie is de sleutel

Goed onderwijs maak je samen. Voor de optimale ontwikkeling van de leerling is de inzet van zowel de leerling zelf, het schoolteam als de ouders van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken met de groepsleerkracht en het inzichtelijk maken van de te bereiken doelen. Wij zien ouders als de belangrijkste partner van de school bij het begeleiden van de leerling. Een hoge betrokkenheid van ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind moedigen wij van harte aan.

Ontdekken en ontwikkelen

Ieder kind heeft zijn eigen, unieke talenten. Op Basisschool Martinus Twello dagen wij leerlingen uit hun talenten te ontdekken en in te zetten. Naast structurele aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, werken we komende jaren thematisch. Binnen de betekenisvolle context die een thema biedt, komen wereldoriëntatie, creatieve en muzikale ontwikkeling en het toepassen van de sociale vaardigheden in samenhang aan bod. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid hun eigen interesses te ontdekken en hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.