Ouderraad

Veel activiteiten door het schooljaar heen vragen veel aandacht. De activiteiten moeten georganiseerd worden, inkopen gedaan, helpen bij de activiteit zelf, spullen klaarzetten en opruimen, ga zo maar door. Dit zijn zaken waar de Ouderraad van de Martinusschool bij betrokken is. We ondersteunen het team docenten. Zij bedenken en organiseren, in verschillende samenstellingen, de activiteiten en de Ouderraad sluit aan. Samen is ons doel om bij te dragen aan prachtige (leer)momenten voor de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een sportdag, Koningsspelen, Carnaval, schoolreisjes, musical (kleuters en groep 8), Kerst, Klompenfeest, etc. Soms gaat het om het ontvangen van (groot)ouders met een kopje koffie bij de musical, een andere keer ben je de hele dag betrokken bij het oer gezellige carnaval op school. Het is leuk om te zien hoe de leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen mooie momenten maken en genieten met elkaar.

De Ouderraad bestaat uit 11 leden. Vooral direct betrokken zijn bij de school van je zo(o)n(en) en/of dochter(s) is de voornaamste reden om lid te zijn van de ouderraad. Natuurlijk moet je het ook leuk vinden om te organiseren, helpen en af en toe een feestje te vieren. Daarnaast hebben we eenmaal per maand een vergadering. Bij deze vergadering is altijd een docent aanwezig. Ook Carla schuift regelmatig aan om snel en direct met elkaar te schakelen. Ook worden tijdens de vergadering dingen besproken die van belang zijn voor de MR. Zij ontvangen van ons desgevraagd input en feedback.

Soms zoeken we ook hulp bij activiteiten waar we zelf te weinig mensen beschikbaar hebben. We vinden het altijd leuk wanneer andere ouders willen meehelpen en meedenken!

Ouderbijdrage

De Ouderraad vraagt ieder jaar een vrijwillige bijdrage van alle ouders. Voor het schooljaar 2022-2023 is dat een bedrag van € 17,50. Van deze bijdrage worden allerlei festiviteiten (zoals Sinterklaas en kerstviering) betaald. Voor het schoolkamp en schoolreisje komt een aparte rekening.

Aan het begin van een schooljaar, meestal in de maand oktober, ontvangt u van de Ouderraad het verzoek het bedrag voor het lopende schooljaar te voldoen. Komt uw kind tussentijds op school of gaat u verhuizen, dan wordt de ouderbijdrage aangepast of terugbetaald.

RAL Basisschoolmartinustwello.019